İnternet Çözümleri

Bu politikanın amacı, hukuka, yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye tabi yükümlülüklere ve her türlü güvenlik gereksinimlerine ilişkin ihlalleri önlemek için, üst yönetiminin yaklaşımını ve hedeflerini tanımlamak, bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartların karşılanması, sürekli iyileştirmeyi tüm çalışanlara ve ilgili taraflara bu hedefleri bildirmektir.
Tüm hakları saklıdır © 2000-2022. MaviPiksel İnternet Çözümleri Ltd. Şti.
Tel: +90 (232) 445 53 09 / Faks: +90 (232) 445 03 54 / info[at]mavipiksel.com Çınar Mahallesi 5003/3 Sokak No:3 Daire:319 Tokatli Plaza, Bornova, İzmir